0 Replies to “Những bức khắc họa tuyệt đẹp ở miếu cá ông”

  1. Những bức khắc họa ở miếu cá ông đều gắn liền với tín ngưỡng của người đi biển về loài cá linh thiên, tuyệt đẹp bạn à

  2. Với ngư dân và bà con làm biển thì ngôi miếu này rất quan trọng về mặc tâm linh. Đã đến thăm nhà bạn rồi.

  3. Mình đã xem và bình luận nhiều Clip là đình và chùa trong nam sơn rất nhiều màu sắc, khác với đình chùa ngoài bắc, hầu như không sơn màu. Cảm ơn bạn đã chia sẻ Clip. Mình sẽ luôn đồng hành cùng bạn.

  4. Outstanding video! I am glad I came across your channel! I've never seen someone create such magnificent work! Very impressive! I can't wait to
    see what's next.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *