18 Replies to “NHẢY DÂY ĐÚNG CÁCH”

  1. E con trai bắp chân e rất nhỏ. E luyện tập nhảy dây đáp xuống bằng muổi bàn chân nhảy một lần khoảng 400 cái ngày nào cũng tập liệu bắp chân có to được ko a.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *