36 Replies to “Nhập lậu cần câu cũ về Việt Nam”

  1. Cần bãi toàn hàng gta bỏ đi thì mình mua nhiều cái giá 1 .2 triệu đéo thể tin đc mấy ông

  2. Hàng hữu ít cho mọi người thì gọi là hàng cấm. Hàng xì ke là hàng được cấp phép nhe bà con. Vãi bọn tham ô

  3. Hàng nhập lậu bắt được thì phải tiêu hủy không tiêu hủy lại còn đem ra bán thanh lý khác gì ăn cướp trắng trợn của người ta thật đau lòng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *