2 Replies to “Nhận hàng từ Trung Quốc | Mua đồ câu cá bên tàu | vợt và gác cần câu”

  1. Em biết chỗ nhập hàng nội địa china bao nét. Hàng nội địa nên về hình thức nó khác xa so với mấy hàng bên vn. Giá cũng dẻ và chất cũng ok

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *