Người Sài Gòn khám phá đặc sản Đà Nẵng tại “ẩm thực Trần”Người Sài Gòn khám phá đặc sản Đà Nẵng tại “ẩm thực Trần”.
Hệ thống chi nhánh đặc sản Trần tại Đà Nẵng:
Nhà hàng: 11 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng
Nhà hàng: 04 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Nhà hàng: 300 Hải Phòng, Đà Nẵng
Nhà hàng: Lô 1, Lô 2 Phạm Văn Đồng – Hoàng Bích Sơn, Đà Nẵng
Nhà hàng: 11 Nguyễn Phúc Chu, Hội An

source: https://marishka-moi.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://marishka-moi.com/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *