One Reply to “Người dân bán điện cho nhà nước”

  1. Điện mặt trời đang là xu hướng, bà con muốn lắp đặt điện mặt trời thì tìm hiểu tại đây nhé https://youtu.be/TYdoTP_d-QM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *