NGŨ HÀNH PROJECT | Múa dân gian – Sóng nước Tây Hồ | FEVERY TEAMNGŨ HÀNH PROJECT
Múa dân gian: Sóng nước Tây Hồ
Vũ đoàn Ferery

Biên đạo múa: Hồng Anh
Camera & Editor: Toản Phí
Assistant: Tuấn Long
Diễn viên múa: Hồng Anh, Mai Hương, Phương Thảo, Thu Trang, Thu hằng, Anh Thư, Ninh Mai, Phương Anh, Ngọc Anh
#muadangian #fevery

Facebook: www.facebook.com/vudoanfevery
Phone: 0949383419
Website: vudoanfevery.com

Nguồn: https://marishka-moi.com/

Xem thêm bài viết: https://marishka-moi.com/category/giai-tri

7 Replies to “NGŨ HÀNH PROJECT | Múa dân gian – Sóng nước Tây Hồ | FEVERY TEAM”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *