34 Replies to “NGÔI SAO VIỆT TẬP 11 [OFFICIAL] (24/05/2014)”

  1. We must have a show like this again. VPOP now is so higher quality than 5 years ago. Please introduce Produce Vietnam.

  2. Ủa LAME ĐC daebut là do trương trình làm ra à tưởng là làm thực tập sinh trực tiếp ở Hàn trứ ai nghè xứcccc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *