10 Replies to “Nghinh xuân rừng bóc đẹp long lanh đt 0981550768_0817892229”

  1. Tay em bé bé xinh xinh như vậy ,đem đi đọ với bản lá chau😫,đọ bàn tay anh xem có mà lá đó bé tí nhẽ

  2. Sao châu thời điểm này lại rẻ quá vậy trời, tháng trước mình có mua giá theo ký, nhưng họ giới thiệu làm hàng nhưng khi nhận thì sấu tồn tệ, giờ xem cây như vậy, giá này thì OK quá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *