16 Replies to “Ngắm lan rừng đang nở và cách trồng lan phi điệp tím lên chậu”

  1. Em mới đi mua 4 lạng vải rồng khác này. Vài hôm nữa ghép. Giờ quẳng 1 só nào đó chờ thôi 😀

  2. Anh cho e hỏi a đi hay dân bản đi có gặp được cây na rừng ko e đang khoái bứng dk vài gốc đem về

  3. Sao ko quay toàn cảnh vườn lan, đã chơi lan đâu chỉ chơi hoa,thân lá cũng thích như hoa mà,hiện tại vườn nhà bác có bao nhiêu cây phi điệp rồi 🤗🤗🤗

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *