12 Replies to “Naruto Truyện – Các anh Team 7 đi uống rượu”

  1. Sorry m.n vì ra video muộn! Mình sắp kiểm tra học kì I rồi nên mình thỉnh thoảng mới ra video. Bây giờ mình chỉ chú tâm vào để chuẩn bị kiểm tra thôi. Mong m.n thông cảm!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *