5 Replies to “MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN ( HÁT VĂN ) HỒNG THÍA CÙNG TỐP MÚA”

  1. Dang vua ngu,vua dot,vua tham lam,tham quyen co vi, ich ky,hai nuoc ,hai dan.Co gi de mung DANG,bay gio la thoi ky nao? ma con ngu dan nhu the!!!.Bo cac nguoi muon quay ve song o the ky 15?.Ca nuoc deu ngu nhu nhau? ,het thuoc chua roi.Dung de cho loai nguoi khinh khi va xa lanh cac ban nua,nghe ro khong???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *