12 Replies to “Mua, Trồng Kiến và Kie Giả Hạc_ Lan Rừng Tây Nguyên P 84”

  1. Lúc đầu tôi cũg trồg như bạn tôi còn lấp rêu dày hơn thế sau mãi chẳg thấy ra kie tôi lại moi bỏ hết rêu ra thì thaỷa kie!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *