33 Replies to “MÚA DUYÊN DÁNG VIỆT NAM – CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG”

  1. Các diễn viên múa của công ty tuyển than cửa ông biểu diễn hay quá! Đúng là duyên dáng việt nam!

  2. Link nhạc đây!
    Nếu thấy hữu ích hãy nhấn Đăng Ký kênh Hiếu Kiwi KCHANNEL của mình nhé!
    https://mp3.zing.vn/bai-hat/Beo-Dat-May-Troi-Co-La/ZW6ZZF98.html

  3. bài múa hay quá chị ạ. trường e chuẩn bị văn nghệ cho 20/11. giáo viên đang tập bài này chị cho e xin nhạc được k chị gmail của em là: hoanghiep.thptvx@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *