19 Replies to “Múa Cực Dẻo Mừng Xuân”

  1. Có lẻ tào hóa ban tăng cho vùng đất tây bắc có nhưng điều múa hát rất hay ! Và con người nơi đây rất đep và diu dàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *