8 Replies to “Múa Bản Hùng Ca Chim Lạc – Lớp 3/7 – TH Bình Trị Đông”

  1. 384, 27, tài năng đất việt, mầm xanh Vietnam nam là hạnh phúc của cả dân tộc, múa đẹp lắm các bé.

  2. Nhớ trường quá. Nhớ mấy buổi ra chơi hai ba đứa tụm lại góp tiền mua ly mì ăn. Lúc đó đứa nào cũng khoái món mì đó. Rồi mấy buổi thể dục nữa. Ôi nhớ quá đi thôi!! Đôi lúc muốn về thăm trường mà sợ bảo vệ không cho vô.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *