23 Replies to “mu away | hướng dẫn ép sói tinh và ngựa chiến”

  1. ai cho mình bt ts mình chơi trên đt k thấy npc kho đồ k thấy npc bán cánh đâu cả coa ai bị như mình cho mình bt vs ạ

  2. Đi huyết lâu 7 có thấy cái mảnh sừng nào đâu 3 món trả có món nào rớt
    Ngọc bessl soul chaos lông vũ rớt tùm lum ko thèm nhặc nữa á
    Còn ngọc cre chả thấy viên nào rớt
    Xạo xạo ko hà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *