24 Replies to “Một ngày ở Mỏ Ó Sóc Trăng”

  1. tao tới đó, toàn là mấy con cua nhỏ xíu và cá hồi lồi, dell có con zộp nào hề, lội vô tới tuốc trong rừng mới có cua

  2. nhìn bắt zộp là biết bỏ xuống rồi lụm lên giả bộ bắt bắt con zộp gì mà nữa bên sìn nữa bên hg dính miêng sìn nào mà cái thau zộp nó đều với nhau dể sợ không con nào bự nhỏ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *