4 Replies to “Mới vẽ thì nên có những gì ? I Lời khuyên và hoạ cụ của mình l Juju Art”

  1. Video tiếp theo sẽ là chủ đề j ? Cmt cho mình biết nha. Vlog hay speedpanit ? Bạn muốn mình vẽ chủ đề j ?
    Mình tên là Chu,rất vui đc gặp bạn 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *