15 Replies to “Mổ thay thủy tinh thể tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn”

  1. Cho em hoi nay 19t bị lac vadduc thuy tinh the chat đuc thuy tinh the lam cho lac vay co phau thuat ca hai đc khong a va tri phi ca hai la bao va co đcchi tra bao hiem y te khong a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *