4 Replies to “Một phụ nữ 25 tuổi tử vong do hút mỡ bụng”

  1. Hút…mạng ! Xong ! Mất mạng vì nhiều…mỡ ! Cái chết thật 0 đáng ! Khổ cho người chết và cả cho "thằng bệnh viện" làm phẫu thuật thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *