7 Replies to “Medibang Speed Drawing – Request 01”

  1. Chị ơi,em muốn lấy tranh mình vẽ để làm ảnh đại diện á :v nhưng mà không biết cách ạ,chị chỉ em được không ạ?

  2. Lúc mà chị khoanh vòng trong mấy cái bộ phận rồi xung quanh hoá màu xanh là chị đang chỉnh gì dậy ??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *