May mắn được Trưởng Bản người Thái dẫn đi tìm Hang Thẩm Nàng còn rất hoang sơ tại Con Cuông Nghệ AnThật may mắn khi Nếm được bác trưởng bản người dân tộc Thái dẫn đi khám phá một hang động còn rất hoang sơ tại huyện Con Cuông tỉnh Nghệ An. Bản…

source: https://marishka-moi.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://marishka-moi.com/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *