Máng ăn cho chó công nghiệpMình xin chia sẻ một mẹo làm máng ăn bên ngoài cho chó tránh việc mình vào trong truồng cho ăn chó nhảy lên người bẩn quần áo và đôi khi móng chân nó có thể làm xước gia bạn. Và khi mình vắng nhà hoặc bận việc thì người nhà cũng có thể cho ăn hộ được

source: https://marishka-moi.com/

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://marishka-moi.com/category/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *