2 Replies to “Liệt 7 Ngoại Biên do biến chứng ZONA THẦN KINH, rất khó chữa, nên châm cứu càng sớm càng tốt”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *