3 Replies to “LỄ TANG CỐ ĐẠI ĐỨC THÍCH GIÁC THIỆN (Phần 1/5)”

  1. Thầy đi nhanh hơn 1 bước chứ không chịu để cho nhân gian sỉ nhục và lấy đi công đức tu tập của thầy. Con cảm mến thầy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *