11 Replies to “LỄ HỘI KHÁNH HÒA YÊN KHÁNH NINH BÌNH CHỐN TỔ CHÙA DẦU 2017”

  1. Từ khi chống lầy xa quê đã 21 năm rồi mà chưa lần nào về xem hội ở quê nữa mỗi khi về quê chơi cũng kg trùng với ngày mở hội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *