One Reply to “Lau bang chuyen Kichi Kichi Hotpot”

  1. Mình vừa mới ăn ở bên Chipa Chipa( chipachipa.vn ) về xong. Giờ lại muốn sang tiếp Kichi Kichi ăn thêm lần nữa rồi 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *