2 Replies to “LAN RỪNG LAN THUẦN GÚA RẺ NGÀY 22/10/2019 SĐT 0886516886”

  1. Để cho tớ hai chậu sơn thủy tiên nhưng để hơn tháng nữa tớ về tớ đến nhà bạn tớ lấy nhé . Tớ cũng ở gần gia lộc giờ tớ đi làm xa bạn cứ để lại hai chậu thủy tiên nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *