38 Replies to “Lần Đầu Rút Tiền Youtube | Ăn Mừng Tôm Hùm Alaska | Hải Sản Hữu Bộ Vlogs .”

  1. Đây là lần đầu tiên xem video của kênh. Đã k thấy có cảm tình rồi. Khệnh khà khệnh khạng, cứ như mình là cha của thiên hạ k bằng, đi rút tiền về hỏi mọi người muốn biết số tiền rút dc hay k, để nói cho mọi người biết? Vậy mà lại nói muốn zữ bí mật là sao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *