20 Replies to “Làm Mồi Bén Câu Cá Mè Vinh”

  1. Cám tanh nhẹ + Cam chim hay cám gà cũng được. + một lọ Tinh sữa. Ai thích cứ thử. Đùng thử ở bồn cầu là dc

  2. Tùy chỗ câu thoiii theo kinh nghiệm thì mồi này không nhạy lắm đâu nếu chỗ cá chịu thì ăn không thì thua vì cám gà và ngò rí không có độ kết dính ( độ dẻo )câu mau tan mồi.Bài mồi này khá nhạy mè nè: D1( mùi thơm) D3( kết dính) cám chim.Thêm ngò hay gì cũng dc nhưng v là khá nhạy ròii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *