6 Replies to “Làm chậu gỗ nhãn ghép lan rừng | phi điệp 5ct”

  1. mình thấy bạn làm chậu gỗ đẹp đó , mà sao không mang bao tay mà làm có dễ đỡ phồng tay 👍👍👍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *