Kiều cân bằng giữa cảm quan Á Đông và nữ quyền hiện đại* Thông tin về dự án Nàng K…
www.goethe.de/vietnam/nang-k

* Lịch các sự kiện trong Dự án NÀNG K…
1. Hội thảo chuyên đề: Đọc lại Truyện Kiều (
13 – 14.7.2019, 9:30 – 17:00
Viện Goethe Hà Nội / Tham dự theo thư mời

2. Triển lãm: NÀNG K… của nữ nghệ sỹ Franca Bartholomäi
Một sự kiện hợp tác cùng Quỹ Văn hóa Bang Sachsen

07.10.2019, 18h: Khai mạc triển lãm
08 – 20.10.19, 9h – 19h: Triển lãm
25 – 27.10.19, 9h – 19h: Triển lãm
Viện Goethe Hà Nội / VÀO CỬA TỰ DO

3. Công diễn: Sân khấu thử nghiệm: Nàng Kiều (
+ HÀ NỘI: 12 & 13.10.2019, 20h – 2 đêm diễn đầu tiên tại Hà Nội
Nhà hát Tuổi trẻ / Vé 150.000 VND, 200.000 VND mở bán từ 01.10 tại Nhà hát Tuổi trẻ
+ TP. HỒ CHÍ MINH: 19.10.2019, 20h – Đêm diễn duy nhất tại Tp. HCM

4. Chiếu phim nhân dự án Nàng K…
Viện Goethe Hà Nội
VÀO CỬA TỰ DO
* 24.10.2019, 20:00
(
Fontane Effi Briest (1974),Rainer Werner Fassbinder, 140´
* 31.10.2019, 20:00
(
Lời chào từ Fukushima (2016), Doris Dörrie, 108‘

5. Kêu gọi gửi bài dự thi truyện ngắn bằng hình ảnh
Nàng K – Phẩm giá của con người là bất khả xâm phạm (
Hạn nộp bài: 31.10.2019
* Thông tin về người được phỏng vấn:

* Lịch sự kiện:
1. Hội thảo chuyên đề: Đọc lại Truyện Kiều (
13 – 14.7.2019, 9:30 – 17:00
Viện Goethe Hà Nội / Tham dự theo thư mời

2. Triển lãm: NÀNG K… của nữ nghệ sỹ Franca Bartholomäi
Một sự kiện hợp tác cùng Quỹ Văn hóa Bang Sachsen
07.10.2019, 18h: Khai mạc triển lãm
08 – 20.10.19, 9h – 19h: Triển lãm
25 – 27.10.19, 9h – 19h: Triển lãm
Viện Goethe Hà Nội / VÀO CỬA TỰ DO

3. Công diễn: Sân khấu thử nghiệm: Nàng K… (
HÀ NỘI: 12 & 13.10.2019, 20h – 2 đêm diễn đầu tiên tại Hà Nội
Nhà hát Tuổi trẻ / Vé 150.000 VND, 200.000 VND mở bán từ 01.10 tại Nhà hát Tuổi trẻ
TP. HỒ CHÍ MINH: 19.10.2019, 20h – Đêm diễn duy nhất tại Tp. HCM

4. Chiếu phim nhân dự án Nàng K…
Viện Goethe Hà Nội
VÀO CỬA TỰ DO

* 24.10.2019, 20:00
Fontane Effi Briest (1974),Rainer Werner Fassbinder, 140´

* 31.10.2019, 20:00
Lời chào từ Fukushima (2016), Doris Dörrie, 108‘

5. Kêu gọi gửi bài dự thi truyện ngắn bằng hình ảnh
Nàng K – Phẩm giá của con người là bất khả xâm phạm (
Hạn nộp bài: 31.10.2019

* Thông tin về người được phỏng vấn:
Đỗ Thùy Linh tốt nghiệp Cử nhân văn chương Đại học Massachusetts – Boston và một số khóa học về điện ảnh ở Việt Nam. Chị đã và đang làm việc toàn thời gian hoặc cộng tác với nhiều ấn phẩm Anh ngữ trong nước như VietnamNet Bridge, Thanh Nien News, Tuoi Tre News, Sai Gon Giai Phong News, The Saigon Times Daily, Mon Ngon Vietnam, The Vietnam Literature Review, VNExpress International và The Vietnam News. Chị cũng là một dịch giả tự do và hiện đang tham gia nhóm dịch cuốn Gender Trouble của tác giả Judith Butler cho Nhà Xuất Bản Phụ nữ. ^

+++
* Informationen über das Projekt Das Mädchen K…
www.goethe.de/vietnam/nang-k

* Informationen über die Interviewte:
Do Thuy Linh hat einen B.A in Englisch von der University of Massachutsetts in Boston und nahm an mehreren Filmstudienseminaren in Vietnam teil. Sie hat Vollzeit als unabhängige Forscherin und Journalistin mit verschiedenen Zeitschriftverlagen zusammengearbeitet, wie zum Beispiel VietnamNet Bridge, Thanh Nien News, Tuoi Tre News, Sai Gon Giai Phong News, The Saigon Times Daily, Mon Ngon Vietnam, The Vietnam Literature Review, VNExpress International und The Vietnam News. Sie ist auch freiberufliche Übersetzerin und arbeitet zur Zeit an der Übersetzung von ‘Judith Butler’s Gender Trouble für das Women Publishing House.

+++
* Information about the project The Girl K…
www.goethe.de/vietnam/nang-k

* Information about the interviewee:
Do Thuy Linh holds a B.A degree in English at the University of Massachutsetts in Boston and also paricipated in several courses on cinema studies in Vietnam. She has been working full time as an independent researcher and journalist with various publishers such as VietnamNet Bridge, Thanh Nien News, Tuoi Tre News, Sai Gon Giai Phong News, The Saigon Times Daily, Mon Ngon Vietnam, The Vietnam Literature Review, VNExpress International and The Vietnam News. She is also a freelance translator and is currently co-translating Judith Butler’s Gender Trouble.

source: https://marishka-moi.com/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://marishka-moi.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *