18 Replies to “Khỏe đẹp cùng thể thao TV – Các lỗi khi nhảy dây”

  1. Nhảy kiểu này chán chết. Nhảy dây nâng cao đùi rùi đẩy max speed . 100 cái hiệu quả hơn 400 cái normal

  2. Bạn nữ trong clip nhảy khá đẹp đó. Khi chúng ta nhảy dây thì luôn cảm thấy mình rất ngầu; chứ lúc qay phim xem lại thì kỳ lắm, nhìn lỏng lẻo. Bạn trong clip nhảy dây trông khá khoẻ.

  3. Tập như vậy liệu có giảm ko ta! ,tất cả bắp tay hoăc chân có nhỏ lại ko ạk.🤔🤔🤔

  4. dạo trước còn dợt boxing. Trúng bữa tập nặng tí, riêng cá nhân mình phần này khởi động 30 phút nhảy liên tục ở tốc độ cỡ 8/10 không có nghỉ. phê!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *