Khóa tập huấn “Kỹ thuật trồng cây bản địa vùng ven biển” | Dự án CFR | 09/2019Dự án “Thích ứng dựa vào hệ sinh thái ở vùng duyên hải Bắc Trung bộ của Việt Nam: Phục hồi và đồng quản lý cồn cát và rừng ngập mặn bị suy thoái” (Dự án CFR) tổ chức Khóa tập huấn “Kỹ thuật trồng cây bản địa vùng ven biển – Cách tiếp cận và triển khai thử nghiệm”

source: https://marishka-moi.com/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://marishka-moi.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *