Khóa chống sửa đổi nội dung và định dạng trên excelKhóa nội dung và định dạng bảng biểu trên excel thực sự cần thiết trên một số biểu mẫu dùng chung để nhập thông tin và phục vụ quá trình in ấn nội dung. Với việc sử dụng linh hoạt thủ thuật này bạn có thể tạo ra những nội dung bảng biểu trên excel với định dạng cố định và cho phép hoặc không cho phép sửa đổi thông tin ở ô địa chỉ nào trên file excel.

Nguồn: https://marishka-moi.com/

Xem thêm bài viết: https://marishka-moi.com/category/cong-nghe

One Reply to “Khóa chống sửa đổi nội dung và định dạng trên excel”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *