Kể Chuyện Tần Hán #1 – Truyện Dài của Lê Đông Phương, Vương Tử Kim | Trò Chuyện Đêm KhuyaTruyện Kể Chuyện Tần Hán #1 của Lê Đông Phương, Vương Tử Kim – Trò Chuyện Đêm Khuya
♪ Nghe Full:
♪ Do Trương Thị Đệ diễn đọc.
► Đăng Ký Nghe Truyện Mới:

Quyển “Kể Chuyện Tần Hán” này đề cập tới lịch sử Trung Quốc từ thời Tiên Tần đến thời Lưỡng Hán, trong đó có nhiều chi tiết, thời kỳ mà người Việt Nam đã biết qua các tác phẩm sử học như Sử ký, Chiến quốc sách hay các tác phẩm văn học như Đông Chu Liệt Quốc, Hán Sở tranh hùng và đặc biệt là Tam quốc diễn nghĩa, thậm chí các bộ phim Trung Quốc như Hán Sở Tranh hùng, Bá vương biệt cơ, Tam quốc diễn nghĩa…

Cho nên nhiều người đọc hoặc sẽ thấy hứng thú được đọc lại những điều mình đã biết qua một tác phẩm sử học, hoặc sẽ thấy nhàm chán phải đọc lại nhiều điều mình đã biết trong một hình thức phổ thông…

Nguồn: https://marishka-moi.com/

Xem thêm bài viết: https://marishka-moi.com/category/giai-tri

6 Replies to “Kể Chuyện Tần Hán #1 – Truyện Dài của Lê Đông Phương, Vương Tử Kim | Trò Chuyện Đêm Khuya”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *