23 Replies to “Kể Chuyện Đêm Khuya Phật Giáo, Sự Tích A Di ĐÀ PHẬT Và Các vị Bồ Tát”

  1. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT , NAM MÔ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM CỨU KHỔ , NAM MÔ ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT, NAM MÔ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM TỰ TẠI BỒ TÁT , NAM MÔ PHỔ HIỀN BỒ TÁT , NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT , NAM MÔ DI LẠC BỒ TÁT …. phật ngồi HỔ mh k bt tên mong phật tha lỗi .

  2. nam mô di đà phật-nam mô quan thế âm bồ tát đại từ đại bi-nam nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật-nam mô hội thượng phật bồ tát.

  3. nam mô di đà phật-nam mô quan thế âm bồ tát đại từ đại bi-nam nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật-nam mô hội thượng phật bồ tát.

  4. Tại sao đây?
    A-Di-Đà Không Có, Di Lặc Không Có, Muốn Giải Thoát Phải Giữ Giới Luật, Đức Hạnh
    https://www.youtube.com/watch?v=ZVCpeW_SxEU

  5. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam mô đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

  6. Nam mô A Di Đà Phật. Xin nguyện chư phật gia hộ cho thân tâm con an lạc. Lòng con giờ luôn sợ hãi. Tâm con không yên. Nam mô a di đà phật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *