12 Replies to “iPhone4 bị giật màn hình”

  1. Đt tớ là ip4
    Ko hiểu tại s màn hình lại xuất hiện 1 đốm đen và càng ngày càng lớn
    Hỏi cách khắc phục ah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *