16 Replies to “Huyền thoại tay vàng Song JI Hyo”

  1. Vàng chị chất đầy phòng nha. Chị ít thắng lắm. Mà có thắng toàn là thắng những tập có phần thưởng = vàng không hà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *