11 Replies to “[ HƯỚNG DẪN ] VIẾT PHÂN SỐ TRONG WORD, WORD 2010, WORD 2013”

  1. tại sao mình viết được phân số rồi khi lưu tệp và thoát mở ra lại về công thức vậy?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *