20 Replies to “Hướng dẫn viết chữ lên hình trong Microsoft Word”

  1. làm y như các bước nhưng sau khi nhấn vào drow text box thì không thấy khung text box hiện trên hình là sao vậy anh ơi

  2. cái bước: insert -> tex box -> draw tex box, thì cái khung để mình đánh chữ vào lại xuất hiện ngoài hình ảnh, k thể tự kéo như trong video đc, phải làm thế nào đây ạk?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *