2 Replies to “Hướng Dẫn Viết Chữ Có Dấu Trong Photoshop Cs6”

  1. ad ơi. Tui làm theo và thành công nhưng khi đánh 2 chữ vs 1 dấu nào đó thì nó lại chuyển font chữ VD e+e +dấu sắc thì từ font gigi=> time new roman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *