One Reply to “Hướng dẫn vẽ tranh cá 3d – phần 10 ( bí quyết vẽ vây cá siêu mỏng )”

  1. Quá tuyệt vời. Ở việt nam hiện tại chỉ có a là chỉ free và rõ ràng chi tiết nhất. Rất cần có nhiều người như a . Thanks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *