Hướng dẫn trồng quế lan hương phần 2 – tiến hành ghépHướng dẫn trồng quế lan hương phần 2 – tiến hành ghép

Xem Thêm Phần 1 – Xử lý kích rễ và Cắt tỉa cây quế khi mua về tại đây

Những video hay trên kênh Lan Rừng Cả Trung:
1: Hướng dẫn ươm kie ngay trên thân phi điệp vừa thắt ngọn

2: Hướng dẫn ươm kich bằng thân- Phần 1 – Xử lý thân trước khi ươm

3: Hướng dẫn ươm kie toàn tập 1 Phần 2 – Tiến hành ươm kie

4: Hướng dẫn ươm kie toàn tập – Phần Cuối – Chăm sóc kie lúc còn nhỏ để kie nhanh lớn và phát triển thành giò lan to:

5: Kinh nghiệm chăm sóc hoàng nhạn và cay đơn thân mới trồng để cây nhanh lớn

6 Xử lý phi điệp – dã hạc trước khi trồng – Kinh nghiệm để cây không bị mất sức và nhanh ra rễ

source: https://marishka-moi.com/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://marishka-moi.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *