3 Replies to “hướng dẫn thiết kế khuôn trên nx bài 2: hướng dẫn cơ bản nx”

  1. Anh ơi cho em xin file máy với file manifold với sản phẩm này với anh mail em: nguyendinhquang19951011@gmail.com! Em cảm ơn anh!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *