Hướng dẫn Tạo ô tìm kiếm trong Excel 2007, 2010, 2013, 2016Hướng dẫn tạo ô tìm kiếm tự động theo sản phẩm trong Excel 2007, 2010, ….

Bước 1: Chèn bảng cho bảng dữ liệu
Bước 2: Đặt tên cho bảng dữ liệu
Bước 3: Tạo ô tìm kiếm
Bước 4: Viết Code cho ô tìm kiếm

Các bạn có thể sử dụng Code ở đây:
ActiveSheet.ListObjects(“SP”).Range.AutoFilter Field:=1, Criteria1:=”*” & [B2] & “*”

p/s: thay đổi tên SP bà ô B2 đúng với ô các bạn sử dụng trong file.

——————————-
FOLLOW ME 👍
▶️ SUBSCRIBE:

Nguồn: https://marishka-moi.com/

Xem thêm bài viết: https://marishka-moi.com/category/cong-nghe

6 Replies to “Hướng dẫn Tạo ô tìm kiếm trong Excel 2007, 2010, 2013, 2016”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *