22 Replies to “Hướng dẫn: Tạo hiệu ứng chữ 3d trong photoshop”

  1. hướng dẫn nhanh quá, người mới không thể hiểu. mong AD làm một viedeo nói chi tiết tường thao tác, chức năng, phím tắc để dùng. cái này chỉ người chuyên mới làm đc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *