7 Replies to “Hướng dẫn tạo ảnh động bằng Photoshop CS6”

  1. Có những máy lần đầu dùng Timeline thì vòng lòng sẽ mặc định là Once và việc mình cần phải làm để cho chữ hay nội dung luôn động là chuyển sang Forever

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *