3 Replies to “hướng dẫn sửa iphone 5s liệt cảm ứng.liệt hàng hoặc cột.Fix touch screen(sưu tầm)”

  1. anh ơi lúc tắm vô tình g nước nó bắn lên màn hình và sau đó màn hình của em cảm ứng kô ấn đc nữa thì em phải làm cách nào ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *